Általános Szerződési Feltételek
A jelen bemutatói szerződés elfogadásával kinyilatkozom, hogy tudomásul veszem és elfogadom, a bemutatók alatt ismertetett, felkutatott és publikált piaci lehetőségek nem jelentenek konkrét vásárlási vagy eladási javaslatot a bemutató résztvevői számára, ezeket a kereskedést bemutató példáknak kell tekinteni. A bemutatón elhangzó elemzések kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. 

A bemutatói szerződés Elfogadásának módja a bemutatóra történő jelentkezéskor a weboldalon az ASZF kipipálása. Az ASZF kipipálása egyben jelzi, hogy a jelentkező annak tartalmát elolvasta, megértette és elfogadta.

A bemutató résztvevője / vevője az, aki jelentkezik a bemutatóra a weboldalon keresztül.

A bemutatón résztvevő tisztában van azzal, hogy a tőzsdei/forex kereskedés minden pillanatban kockázatot jelent a kereskedő részére, ami nem mindenki által vállalható. A résztvevő a szerződés aláírásával elismeri, hogy a kereskedési kockázatokra felhívták a figyelmét.

Az résztvevő a szerződés elfogadásával kinyilatkozza, hogy megérti, a kereskedés kedvező, és kedvezőtlen eredményt is hozhat. Miután a legkörültekintőbb eljárás mellett is fennáll annak a lehetősége, hogy a résztvevő kezdeti tőkéjének egy részét vagy egészét elveszti, ezért kérjük, ne kereskedjen olyan összeggel, melynek elvesztését anyagilag nem engedheti meg magának. Minden résztvevőnek felhívjuk a figyelmet, hogy gyakorló (DEMO) számlán érdemes a kereskedést megismerni, kipróbálni, gyakorolni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólag őt terheli felelősség a kereskedésből elszenvedett veszteségért, egyéb kárért, ami a bemutatón közölt információk használatából, az elemzésekből vagy az abból való következtetések levonásából származik.

A sikeres kereskedés számos tényezőtől függ, melyek közé tartozik a kereskedési módszer, valamint a résztvevő saját pszichológiai magatartása, de ezek nem kizárólagos tényezők.

A résztvevőnek ezúton is felhívjuk figyelmét, hogy kereskedései előtt kérje ki egy befektetési tanácsadó véleményét, mielőtt használni kezdené a bemutatott módszert. A bemutatott kereskedési módszert szakavatott traderek számára fejlesztették ki, akik teljes mértékben tisztában vannak a kereskedéssel járó kockázatok jellegével és mértékével.

Minden stratégia a jelenhez és a jövőhöz képest múltbéli adatok alapján lett tesztelve, használva és kialakítva. A múltbéli működés nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Amennyiben a résztvevő úgy dönt, hogy a bemutatott kereskedési stratégiát kereskedni kívánja, azt kizárólag a saját felelősségére teszi.

A résztvevő elfogadja, hogy a bemutatott stratégia az előadó saját szellemi terméke és annak továbbadása, terjesztése, kizárólag az előadó írásos engedélyével megengedett. Ennek megsértése esetében az előadót 1.000.000 Ft ( egymillió forint ) kártérítési összeg illeti meg a résztvevő féltől.

A kiválasztott bemutató / termék vételárának kiegyenlítését, a Résztvevő ( egyben Vevő ) bankkártyás fizetéssel tudja teljesíteni. A megrendelés a pénz beérkezésével tekinthető csak véglegesnek.

Bankkártyás fizetés esetén a Résztvevő / Vevő átirányításra kerül a simplepay biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetési oldalára, ahol a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogy a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás és a vételár helyes-e.

A Simplepay fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a Szolgáltató sem szerez tudomást. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető.Bankkártyás fizetés fejében a Szolgáltató többletdíjat nem számít fel.

A vételár kifizetését követően a Szolgáltató a Résztvevőnek / Vevőnek emailen értesítést küld a megrendelt bemutató / képzés hozzáférésének módjáról.

A Résztvevő / Vevő a megvásárolt bemutató digitális tartalmaihoz emailen hozzáférést kap, ami határozatlan időre szóló, nem kizárólagos, át nem ruházható. A digitális tartalmakat a „www.profit.hu web irodájában a belépést követően a képernyőn megjelenítheti, és a számítógép memóriájában ideiglenesen tárolhatja. A Résztvevő / Vevő a tartalmakat kizárólag magáncélra, saját ismeretei bővítése és saját képességei fejlesztése céljából használhatja fel.

A tartalmak bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, kinyomtatásához, fénymásolásához, átvételéhez, adatbázisban történő tárolásához, letölthetővé tételéhez, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Résztvevő / Vevő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Honlap zárt felületére, a Szolgáltató szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Honlaphoz kapcsolódik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását megtagadja, vagy azt bármikor visszavonja, ha a Résztvevő / Vevő a megrendelés során valótlan, hiányos adatokat adott meg, vagy ha a Résztvevő / Vevő a termékek/szolgáltatások felhasználására vonatkozó szabályokat megszegi.

 A Résztvevő / Vevő bármikor jogosult a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszüntetését és a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak törlését kezdeményezni e-mail útján az iroda@profit.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenettel. A hozzáférés Résztvevő / Vevő által kezdeményezett megszüntetése azonban nem jár a vételár visszafizetésével.

Résztvevő / Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a szerződés fentiek szerinti teljesítését, továbbá a digitális tartalmak felhasználásának fentebb meghatározott feltételeit.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A résztvevő ezen nyilatkozatot, jóváhagyólag, önként, kényszertől mentesen, saját kezűleg fogadja el.

Bemutatói Szerződés- Kockázati Figyelmeztetés
/
/